Nefunkcionalnost sistema u odnosu prema žrtvama nasilja

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit
Share on google
Google+

Nakon što se u javnosti pojavila priča glumica koje su prijavile svog bivšeg profesora glume za seksualno uznemiravanje, u medijima je objavljeno svedočenje koje jasno oslikava trenutno stanje u našem društvu po pitanju odnosa državnog aparata prema žrtvama nasilja. Naime, majka je nakon što joj je ćerka ispričala za pretrpljeno nasilje, četiri dana lutala od centra za socijalni rad do tužilaštva i policije. Nakon podnošenja krivične prijave, čekala je dva meseca da tužilac reaguje. Njena prijava nakon toga je odbačena. Ona se žalila na tu odluku, te jedine nade polaže u Apelacioni sud. Kako je ispričala, njeno dete je najmanje deset puta davalo izjavu o načinu zlostavljanja

Iako postoje savremeni načini snimanja iskaza koji bi zaštitili žrtvu, u našem sistemu dete koje preživi nasilje prolazi kroz lavirint neadekvatno organizovanih instuitucija, koje su pored toga što su zastarele- i korumpirane, te se stiče utisak da su žrtve ostavljene na milost i nemilost sistemu, unutar koga niko o njima ne vodi računa.

Suočavanje sa nasilnikom, kao i ispitivanja advokata, prema rečima stručnjaka dodatno produbljuje traumu, negativno utiče na kasniji oporavak i zbog toga je od presudnog značaja da se ovoj praksi stane na put. Autonomni ženski centar ranije je uputio zahtev Tužilaštvu da žrtvama u slučaju Aleksić dodeli status zaštićenog svedoka, što bi značilo da ih ispituju psiholozi i socijalni radnici, upotrebom savremene tehnologije. Različite nevladine organizacije koje se bave ovim problemom sa vremena na vreme iznose predoge za poboljšanje položaja žrtava nasilja unutar institucija, ali ozbiljni koraci još uvek nisu napravljeni, što nam potvrđuje i gore navedeni slučaj. 

Uređen sistem koji ima sluha za svoje građane i građanke (zbog kojih i postoji), sa jasno utvrđenim procedurama- neophodan je za poboljšanje položaja svih budućih žrtava. Pored toga, važno je da se o ovom problemu razgovara. Pre svih, tu je porodica kojoj je potrebna podrška da bi što lakše prošla kroz ovaj proces. Edukacija čitavog društva- način je na koji se to postiže. Obrazovne ustanove o ovoj temi govore malo, a i kada govore- to čine veoma površno. Potrebno je stvoriti uređen sistem, gde će biti utvrđena granica između dozvoljenog i nedozvoljenog, te će deca biti naučena kako da prepoznaju nasilje. Takođe, od presudnog je značaja da se deca osete zaštićeno, sigurno i spremno da progovore o pretpljenom nasilju.

Zadatak društva je da se izbori sa stigmama i predrasudama o ovoj temi jer jedino dijalogom ovu zemlju možemo učiniti boljim mestom za život.

Ćutanje i okretanje glave nikada nije rešilo ni jedan problem, zbog toga je potrebno da se ujedinimo i izvršimo pritisak na donosioce odluka, da unaprede položaj žrtava nasilja, ali i da učine više nego što su to do sada činili, da do njega nikada ni ne dođe. 

 

Autor: Nikolina Bonić

VIŠE ČLANAKA:

Naša borba za sunce 🌞
Reportaža BBC
@37Blok @blokovi @EkoStraza @KPromeni @70_blok @m_g_m_u @NasParkic @nedavimobgd @savski_nasip @CuvariVatre @blok38 @blok33 @blok45 @BlokMoj

https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-57447034

Građani nemaju dilemu oko Rio Tinta!
100k potpisnika peticije jasan je signal da zagadjivači nisu dobrodošli.
Bravo @SavoManojlovic 👏👏

Više...