PARKING U NOVOM SADU – DUGOROČAN, PAMETAN I ODRŽIV

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit
Share on google
Google+

 

Autor: Ljiljana Bajić

U pitanjima o planiranju gradova tema održivosti više nije opciona – zagađenost zemljišta, vazduha i vodenih površina je takva da je „zeleni dizajn“ obavezno sredstvo pri projektovanju i sprovođenju ideja. Cene ovakvih, zelenih, investicija su uglavnom više, ali se one dugoročno vraćaju gradu i stanovništvu, jer planiranje funkcionisanja naselja i grada nije pitanje sadašnjeg momenta već rešavanje kako trenutnih, tako i budućih izazova, za mnogo narednih generacija. Činjenice sa kojima se Novi Sad susreće su definitivno to da on više nije Zeleni Novi Sad kakav je bio, da je vazduh zagađen, zelenila sve manje, a zbog naglog porasta stanovništva poslednjih godina opterećenost aktivnog i mirujućeg saobraćaja (parkinga i garaža) sve veća i to su polazne tačke pri rešavanju pitanja kao što je izgradnja novih parking mesta/garaža. 

Studija slučaja je uvek nužnost za dobar dizajn, tačnije, to je širenje ideja – kako su na ovakva pitanja odgovorili ljudi u svetu, gde je stigla urbanistička i arhitektonska struka danas po ovom važnom pitanju i kako sve pozitivne primere možemo iskoristiti kao inspiraciju za rešenje naše situacije.

Pre studije slučaja, navešćemo aktuelno dešavanje – plan za povećanje kapaciteta parking mesta izgradnjom garaža u Novom Sadu.  

Godinama unazad se Plan detaljne regulacije za naselja Liman i Novo Naselje u Novom Sadu, kroz niz sednica Komisije za planove i ranih javnih uvida u predložene planove, usporava i osporava od strane građana po pitanju rešenja parkinga za ta naselja. Građanskim inicijativama i nizom primedbi koje stanovništvo, udruženo ili samostalno, pravovremeno podnosi, neka od predloženih rešenja su odbačena, neka su prihvaćena, a neka su u aktuelna. Naime, najveći problem u ovim planovima je što je vrlo jasan i samo ponovo potvrđen rad javnih institucija u korist investitora, a ne građana. Pa se tako, na koncu priče, u pomenutim naseljima planiraju garaže, ukopane sa zelenim krovom ili spratne iznad zemlje, koje bi trebalo da grade investitori koji će to parkiranje i naplaćivati. Stanovništvo se sa pravom protivi naplati parkinga koje je u savremenim gradovima nužnost i obaveza gradskih vlasti, da obezbedi besplatan parking kao sastavni deo stanova koje stanovništvo kupuje. Takođe, građani s pravom sumnjaju u ostvarenje bilo kakvih zelenih krovova, strahuju od gabarita garaža i nenadomešćivanja zelenila koje bi se poseklo, izgleda budućih objekata, uređenja javnih površina oko tih objekata, a takođe i razmatraju prioritete planiranih objekata u prethodnim planovima u odnosu na garaže (izgradnja škola, bolnica, i ostalog prioritet u odnosu na garaže?), itd. Problema je niz, od pravnih, preko ekonomskih do urbanističkih, pa ćemo u daljem tekstu videti kako su se neke od lokalnih zajednica u svetu organizovale da naprave prostor koji će njima praviti bolje sutra. 

Literatura:

http://voice.org.rs/novi-sad-gradani-osujetili-izgradnju-tri-garaze/

https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/265963/Protest-zbog-plana-za-Novo-naselje-gradjani-moraju-da-se-prijave-za-sednicu-Komisije-za-planove.html

 

1.GARAŽA + IGRALIŠTE, KOPENHAGEN

(“PARK ’N’ PLAY“, JAJA DESIGNS , COPENGAHEN)

Kontekst priče za ovaj objekat izgrađen 2016-te godine je sledeći: celo naselje se izgradilo u roku od par godina i nastale su velike potrebe za parking prostorom koji će opsluživati ceo blok.

Ideja za izgled objekta je bila da podseća na izgled nekadašnje luke, što se može prepoznati u jednom od susednih objekata, pa crvena boja betona asocira na zgrade od opeke koje su postojale nekada. Dakle, na prvom mestu, održava se duh nasleđa i objekat izgledom pokušava da se uklopi u okruženje i čuva istoriju. 

Zahtev projektantima je od strane investitora i gradskih vlasti bila  „zelena“ fasada, pa se metalnom mrežom puštaju puzavice, čime će objekat vremenom menjati izgled (dok biljke ne izrastu, pa kasnije promenama leti i zimi,…), što doprinosi zanimljivosti prostora. 

Pazilo se na visinu i dimenzije objekta, da se uklope u okolinu, a poseban zahtev je bio da krov bude dostupan stanovnicima. Na krovu je izgrađeno igralište, sa stazom za trčanje po obodu krova, sa različitim klupama, i krovu slobodno pristupaju svi stanovnici preko stepeništa koje se takođe koristi i za trčanje/trening. Krov je tako postao i vidikovac, koji čak i kada je vrlo hladno uvek ima ponekog posetioca, koji uživa u pogledu na grad i luku. 

U ovom projektu je sjedinjena funkcija parkinga/garaže sa funkcijom javnog prostora, objekat je odgovorio na potrebe da se ispoštuju okolni objekti svojim dimenzijama, kao i da se očuva istorija, dok se istovremeno stvara nova urbana kultura i način korišćenja bloka. 

Literatura: https://www.archdaily.com/535720/jaja-designs-park-n-play-parking-garage-in-copenhagen

https://www.archdaily.com/884956/park-n-play-jaja-architects

https://divisare.com/projects/335207-jaja-architects-rama-studio-rasmus-hjortshoj-coast-park-n-play

 

2.GARAŽA SA PRODAVNICAMA, MAJAMI

(Ballet Valet Parking Garage and Retails Shops, ARQUITECTONICA, MIAMI)

Specifičnost ovog projekta je što je u pitanju bilo renoviranje postojećih objekata, delimično devastiranih, u naselju koji je vrlo istorijski značajno jer je izgrađeno u stilu Ar Dekoa, pa je glavni zadatak bio sačuvati nasleđe i na neki način uskladiti potrebu za garažom. 

Da bi se ograničila buka automobila, ulepšala pešačka trasa, pospešio razvoj i održanje vrsta ptica, šestospratna fasada garaže je u potpunosti obložena raznim gustim rastinjem.

 

U ovom projektu se može istaći multifunkcionalnost, odnosno kombinovanje dve potrebne funkcije u datom naselju: prodavnice i garaža, a veoma gusto zelenilo je ovom projektu donelo priznanja u oblasti održivog planiranja gradova. Dakle, i postojeći objekti se mogu modifikovati tako, da služe novoj svrsi u novom ruhu, sa dodatnim funkcijama, bez da se zauzima velika površina slobodnog, ozelenjenog zemljišta.

Literatura: https://arquitectonica.com/architecture/project/ballet-valet-parking-garage-and-retails-shops/

 

Može se doneti sledeći zaključak: planiranje funkcija nekog naselja je kompleksan proces i zahteva veliku analizu potreba kako naselja tako i grada. Kombinacijom funkcija se može puno postići, a „zelenim“ metodama unapređujemo trenutno situaciju i stvaramo dugoročno bolje sutra, iako je možda u pitanju veća investicija. Danas se u oblasti održivog razvoja koriste razne metode, od ukopanih objekata, preko solarnih panela, sakupljanja kišnice za dalje korišćenje (u svrhe zalivanja na primer), itd. Imamo primere da su javne garaže kombinovane sa prolaskom javnog prevoza (stanica je automatski natkrivena, drugačija od ostalih, zanimljiva) i velikim prostorima za parking bicikala, što dodatno podstiče korišćenje različitih vidova prevoza, a na slici ispod je još jedan, u nizu mnogih, načina na koji garaža može da bude lepo, održivo i funkcionalno mesto u naselju.

 

U cilju održivog dizajna, arhitektonski biro SRG Partnership je projektovao garažu sa drvenom konstrukcijom, koja je i ekološki i estetski zadovoljavajuća. Lokacija: Springfield, Oregon, USA

Literatura: https://www.cityoflfp.com/DocumentCenter/View/7755/sustainable-parking-garages

VIŠE ČLANAKA:

Naša borba za sunce 🌞
Reportaža BBC
@37Blok @blokovi @EkoStraza @KPromeni @70_blok @m_g_m_u @NasParkic @nedavimobgd @savski_nasip @CuvariVatre @blok38 @blok33 @blok45 @BlokMoj

https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-57447034

Građani nemaju dilemu oko Rio Tinta!
100k potpisnika peticije jasan je signal da zagadjivači nisu dobrodošli.
Bravo @SavoManojlovic 👏👏

Više...