MESNE ZAJEDNICE I ULOGA GRAĐANA U DONOŠENJU ODLUKA OD ŠIREG ZNAČAJA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit
Share on google
Google+

Zajedno možemo sve.

U današnjem vremenu kada su države kompleksno uređeni aparati uobličeni da narodu koji živi u okviru tog sistema stvore zdravu životnu sredinu, postoji jako dugačka hijerarhija državnih organa organizovana da služi konstantnom poboljšavanju tog sistema. Čini se da je danas u našoj državi upravo stanovnik nekog mesta kao i same države, na poslednjem mestu, odnosno, opšti utisak građana je da su u kandžama sistema, umesto da sistem služi njima. Širenjem informacija se širi svest ljudi da mogu da učestvuju u organizaciji mesta u kojima žive, i prilagode ih svojim potrebama, opštim vrednostima kolektiva ljudi sa kojima dele naselje, itd.

Dakle, jedna od najvažnijih tema savremenog društva jeste aktivnost građana i veličina njihove moći u donošenju odluka od najmanjeg do najvišeg značaja. 

U pomenutoj hijerarhiji su za temu učešća nezavisnih građana u odlukama svih nivoa u našoj državi najvažniji činioci: 

  • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave¹ kao državni organ i odgovarajući Zakon o lokalnoj samoupravi ²;
  • Zaštitnik građana Ombudsman³  kao nezavisni državni organ (na njegov rad ne bi smelo ništa/niko da utiče), kojeg bira Narodna skupština kojoj odgovara, i odgovarajući Zakon o zaštitniku građana⁴.

Mesna zajednica kao organizacija podleže Zakonu o lokalnoj samoupravi i predstavlja „grad u gradu“. Vođenje takve organizacije može biti odgovoran i bitan posao ako imamo želju da uredimo svoju okolinu. Ovo je tema koja doživljava procvat, pa je i širenje informacija sastavni deo tog procesa, a dobar sažetak o nadležnostima MZ možete naći na linku: http://www.mesnezajednice.rs/sta-je-moguce-uraditi-u-savetima-mz-u-novom-sadu/?fbclid=IwAR1TH7g_RNLnHTA2hRSKmX-frmZ-8VYGj1ruXLrTlp1Y9Tx4OzFTAOezWBk.

¹http://mduls.gov.rs/?script=lat

²https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_lokalnoj_samoupravi.html

³https://www.ombudsman.rs/

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastitniku_gradjana.html

Aktuelne teme

 

Nadležnosti pomenutih organizacija, kao i stanje u kojem se te organizacije nalaze se najbolje vidi kroz trenutna dešavanja u zemlji. Takođe, kroz primere se vidi i povezanost ovih struktura međusobno, kao i tih institucija sa građanima.

  • Ministarstvo: Aktuelna tema Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je sprovođenje izmena Zakona o zaštitniku građana. O obavezi Ministarstva da njihov rad bude transparentan govori i javna rasprava o nacrtu Zakona o zaštitniku građana⁵ koja se održavala u aprilu ove godine. Međutim, rasprava je završena i Zakon je ozvaničen, a konačnu odluku i izmenjen zakon su mediji okarakterisali uglavnom kao još jedan vid protekcije interesa vlasti⁶,
  • Mesne zajednice: U junu su održani izbori za savete većinu mesnih zajednica opštine Novi Sad. U tri gradske mesne zajednice su u savete većinski izabrani nezavisni predstavnici građana, ali je tema oko izbora za  MZ Liman III, kao i generalno izbora u Novom Sadu propraćena medijski, u cilju objavljivanja malverzacija koje su se događale⁷.

Atmosfera oko raspisanih izbora za mesne zajednice je atmosfera „buđenja“, tj. pokreta građana. Pa je tako u medijima:

  • povezana tema o gradnji „Novog Sada na vodi“ sa ulogom mesnih zajednica u planiranju projekta⁸, 
  • pokrenuta online inicijativa za informisanje o izborima za MZ⁹, 
  • održavane su tribine o važnosti ove teme¹⁰. 

Iz svega navedenog možemo zaključiti o odlučnosti građana da se sistem unapredi, odnosno o očiglednoj nestranačkoj i nezavisnoj borbi građana da urade nešto drugačije od onog što je trenutno prisutno u gradu, a to je neka vrsta monopola u sistemu vlasti i donošenja odluka koje se tiču grada.

Dalje, u medijima su isticane i vesti kao što je poseta Andreja Vučića, rođenog brata predsednika republike Srbije, izbornom mestu za MZ Liman III u Novom Sadu na dan izbora, koja je ispraćena u medijima na nacionalnom nivou. Iz polemike koja se podigla i lokalno, o nekoj vrsti „obezbeđenja“ koje je stiglo u nekom momentu na izborno mesto mesne zajednice „Liman“ i raznim drugim dešavanjima sumnjivim za izbore, u priči sa realnim svedocima se i u gradu osetila „borba“ sa sistemom. 

  • Nacionalni zaštitnik građana – Ombudsman: Na temu aktuelne priče o „Petnici“ se može čitati i na zvaničnom sajtu Ombudsmana¹¹, što podseća na ulogu tog tela u društvu i ustvari, možemo postaviti pitanje o realnoj nezavisnosti i učinku rada ovog tela, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, jer, zaštitnik građana postoji na više nivoa, od kojih je najveći nacionalni. 

http://mduls.gov.rs/obavestenja/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-zastitniku-gradjana/?script=lat

https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/novi-zakon-o-zastiti-zastitnika-gradjana/

https://www.danas.rs/politika/izbori-u-42-mesne-zajednice-u-novom-sadu-13-juna/

https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/264642/Traze-zbor-gradjana-zbog-Novog-Sada-na-vodi-mesne-zajednice-uzurpirane-da-li-iko-ista-pita-Novosadjane.html

https://www.gkp.org.rs/preporucujemo/pokrenuta-inicijativa-za-mesne-zajednice-i-jedinstveno-online-mesto-za-informisanje-o-izborima-za-mz/

¹⁰https://www.gkp.org.rs/mesne-zajednice/tribina-mesne-zajednice-pripadaju-gradjanima-a-ne-politickim-partijama/ 

¹¹https://www.ombudsman.rs/index.php/2011-12-25-10-17-15/2011-12-26-10-05-05/7149-z-sh-i-ni-gr-d-n-r-zi-d-d-n-p-d-d-n-dl-zn-g-inis-rs-v-zb-g-p-nic

Dobri primeri

 

  • Konferencija „Glasno i jasno o EU“ održana je 2019-te godine u Beogradu, na temu saradnje OCD-a (organizacija civilnog društva) i lokalnih samouprava. 

Fondacija „Trag“, kao vodeća nacionalna fondacija za podsticaj razvoja lokalnih zajednica, je predstavila pozitivne primere na toj konferenciji, pa je ovakva vrsta dešavanja svetla tačka na našem, lokalnom i nacionalnom nivou, u cilju informisanja građana o domenu njihovog uticaja na sistem i važnosti uključenosti građana u procese od lokalnog i nacionalnog značaja. 

O konferenciji možete čitati na linkovima:

 

  • Na linku: http://elard.eu/wp-content/uploads/2020/04/Best-Practice-CLLD-ERDFESF-final-1.pdf, se na engleskom jeziku može naći Izveštaj o najboljim praksama lokalnih zajednica i njihovim projektima finansiranim od strane različitih fondova. Publikovano 2019-te godine, u Briselu, istraživanje  je za jedan od ciljeva imalo da kroz studiju slučaja dobrih primera prikaže doprinos lokalnih zajednica upravljanju naseljima, socijalnim inovacijama, čime se ovakve prakse svakako i promovišu u cilju informisanja šire mase.

Ovakvih primera delovanja lokalnih zajednica i njihove promocije je u Evropi puno, a trenutno najviše u domenu ekologije. Razne lokalne zajednice su se izborile za zdravije životne sredine u kojima žive, pa je još jedna od takvih publikacija, na engleskom, i na linku (za one koje dublje interesuje ova tema): https://www.aeidl.eu/images/stories/pdf/transition-final.pdf.

 

Zaključak

 

Postojanjem mesnih zajednica se pravi ravnoteža između učešća lokalne zajednice i zvanične vlasti ili nekih drugih organizacija u donošenju odluka bitnih za razvoja naselja, kako urbanih, tako i ruralnih. 

Najvažnija funkcija mesnih zajednica je pokretanje inicijativa za promenu propisa i organizacije naselja za koje se doneo zaključak na lokalnom nivou da sputavaju razvoj naselja. Odnosno, najbitnija uloga je ozvaničenje želje građana koje oni imaju u vezi sa naseljem u kom žive i sprovođenja tih želja u delo. 

Organizacija događaja, privremenih i stalnih, takođe radom mesne zajednice može da oplemeni život u naselju, bilo da se radi o kulturnim, sportskim ili ostalim društvenim događajima. 

Zajedno je lakše, ako želimo da živimo na boljem mestu za to moramo i da radimo, ne PROTIV sistema, nego ZA bolji sistem i ZA sebe.

 

AUTOR: Ljiljana Bajić, dipl.inž.arh.

VIŠE ČLANAKA:

Zašto je reklama Rio Tinta presedan, nezamisliv za uređene države? Naš direktor kampanja Savo Manojlović iznosi jasan i argumentovan stav.

Zašto je reklama Rio Tinta presedan, nezamisliv za uređene države? Naš direktor kampanja Savo Manojlović iznosi jasan i argumentovan stav.

Društvo koje primorava žene da biraju između karijere i majčinstva mora da ode u prošlost gde mu je i mesto. Tekst naše izvršne direktorke Marine Pavlić na portalu Nova S.

https://nova.rs/kolumne/pise-marina-pavlic-mame-preduzetnice-samonikle-biljke-ili-sorta-koju-gajimo/

Dobrodošli u zlatno doba…
Beograd počinje da liči na Baltimor.
Ako neko ima onformacije u vezi sa počiniocima, molimo da ih prosledi nadležnim organima.

Dobrodošli u zlatno doba…
Beograd počinje da liči na Baltimor.
Ako neko ima onformacije u vezi sa počiniocima, molimo da ih prosledi nadležnim organima.

Više...