Eksploatacija rečnog priobalja u Futogu i Veterniku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit
Share on google
Google+

Nekada zeleni pojas u Futogu danas je pretvoren u deponiju i pustaru usled nezakonitog delovanja firmi ,,Svetorog“ i ,,Karin komerc“. Devastacijom i iskopavanjem peska i šljunka uništeno je 17 hektara šume.

Oba ova preduzeća se bave vađenjem rečnih nanosa i imaju deponije, dok se deponije nalaze u koritu reke Dunav koje predstavlja vodno zemljište. Do deponija se dolazi koriščenje oko 300 metara nasipa, kao i većim brojem kamiona čija nosivost premašuje nosivost nasipa. To znatno opterećuje konstrukciju nasipa i ugrožava njegovu stabilnost.

Vesna Galečić iz Udruženja ,,OSNA“ zajedno sa Futoškom inicijativom se bori za očuvanje futoškog i veterničkog priobalja, i kaže da je potrebno da se zaustavi ekološka katastrofa. Prilikom ovih radova nestao je jedan rečni rukavac koji je i dalje u vlasništvu Republike Srbije. Delovanjem kompanije ,,Svetorog“ je zaustavljen prirodni tok vode u rečni rukavac kod Futoga. U ,,OSNA” pokušava da spreči da se ista situacija dogodi još nekim rukavcima jer oni predstavljaju važna područja zbog toga što prihvataju i akumuliraju višak vode iz Dunava. 

,,Karin komerc“ kompanija nema građevinsku i validnu vodnu dozvolu, svoju upotrebu zasniva na privremenim građevinskim dozvolama. ,,Svetorog“ koristi parcelu koja je u vlasništvu Autonomne pokrajine Vojvodine, pa nema uslove da dobije vodnu dozvolu ni saglasnost za bilo kakve radove.

Za kontrolu ovih preduzeća i njihovih delatnosti zadužene su tri inspekcije- inspekcija za urbanizam i zaštitu životne sredine, vodna inspekcija i građevinka inspekcija. Zabranjen je rad kompaniji ,,Svetorog“ međutim radovi na ovom području ipak nisu stali.

Na nasipu je zabranjen saobraćaj motornim vozilima. Dolazi do rizika da se probije nasip usled velikih voda odnosno poplava uništavanjem šuma se uništava kiseonik koji beleži zabrinjavajući podatak. Kompnija ,,Svetorog“ nije legalizovala izgrađen objekat, on je u procesu legalizacije već deset godina. Nadleni organi su utvrdili da kompanij posluje nelegalno, međutim u junu prošle godine od Ministarstva građevinarstva,saobraćaja i infrastrukture dobili su licencu za vađenje rečnog nanosa.Ovo preduzeće već duži vremenski priod se nalazi u posedu zemljišta bez pravnog osnova, ali nije poznato koliku površinu koristi. Bez  obaveze ne plaća ni naknadu, a prema javno dostupnim finansijskim izveštajima u 2020. godini ostvario je profit od 38.493.000 dinara.Napravljena su gazišta na nasipu, što se tiče struke to je prvi signal da se nasip raspada.

Ekološka organizacija OSNA iz Novog Sada podnela je krivične prijave za bespravnu gradnju protiv firmi “Svetorog” i “Karin komerc”, koje eksploatišu rečni nanos Dunava u Veterniku i Futogu. Udruženja za zaštitu prirode su mesecima sugerisali da je delovanje kompanije ,,Svetorog” doveo do zaustavljanja prirodnog toka vode u rečni rukavac kod Futoga. Masovno vađenje šljunka i peska je pretvorilo ovaj zeleni pojas u deponiju nakon čega je Inspekcija za zaštitu žiotne sredine naložila ovoj firmi da obustavi radove na priobalju Dunava. Desetog maja i ,,Vode Vjvodine” su zatražile od preduzeća ,,Svetorog” da retroaktivno plati zakup zemljišta koje bespravno koristi više od dve godine. Devetog aprila, aktivisti Zelene patrole- Vojvođanske Zelene inicijative i organizacije OSNA napadnuti su dok s snimali kamione koji su protivzakonito prelazili rečni nasip u Futogu. 

Ovakvim bahatim postupcima se prirodni resursi iscrpljuju, dok mali broj ljudi ima interes i zaradu. ,,Futoška inicijativa“ koja je ovu firmu i prijavila objavljuje da inspekcija nalaže zaustavljanje daljih radova na nasipu i degradaciju parcele u koritu za veliku vodu. Svi budući radovi će biti usklađeni sa namenom prostora, za šta su potrebni Uslovi zaštite prirode, kao i uslovi i dozvole JVP ,,Voda Vojvodine“, Grada Novog Sada i JP ,,Vojvodinašume“. 

Literatura:

  1. Prijave zbog bespravne gradnje protiv dve firme koje eksploatišu rečni nanos (n1info.com)
  2. Priobalje kod Futoga nekada je bilo zeleni pojas, sada je postalo deponija i pustara – uništeno 17 hektara šume | Luftika
  3. Inspekcija naložila obustavljanje vađenja rečnog nanosa u Futogu, podneće i prekršajnu prijavu — Novosadska hronika (nshronika.rs)
  4. “Svetorog” i “Karin komerc” moraju da uklone deo objekata sa dunavske obale, podnete i prijave – Naslovi.net

Slike preuzete sa:

  • Priobalje Kod Futoga I Veternika, Od 2006. Do 2021. Godine (scribd.com)

 

 

VIŠE ČLANAKA:

Zašto je reklama Rio Tinta presedan, nezamisliv za uređene države? Naš direktor kampanja Savo Manojlović iznosi jasan i argumentovan stav.

Zašto je reklama Rio Tinta presedan, nezamisliv za uređene države? Naš direktor kampanja Savo Manojlović iznosi jasan i argumentovan stav.

Društvo koje primorava žene da biraju između karijere i majčinstva mora da ode u prošlost gde mu je i mesto. Tekst naše izvršne direktorke Marine Pavlić na portalu Nova S.

https://nova.rs/kolumne/pise-marina-pavlic-mame-preduzetnice-samonikle-biljke-ili-sorta-koju-gajimo/

Dobrodošli u zlatno doba…
Beograd počinje da liči na Baltimor.
Ako neko ima onformacije u vezi sa počiniocima, molimo da ih prosledi nadležnim organima.

Dobrodošli u zlatno doba…
Beograd počinje da liči na Baltimor.
Ako neko ima onformacije u vezi sa počiniocima, molimo da ih prosledi nadležnim organima.

Više...